[an error occurred while processing this directive] Det Politiske Parti

Partiprogram

Vårt politiske parti Det Politiske Parti bygger sin politikk på

frihet, likhet og politikk.

Vi skal være Norges mest frittalende parti, og det skal bortimot aldri herske noen tvil om hvor Det Politiske Parti står i enkelte saker.

Det Politiske Parti står blant annet for:

God helse, lite kriminalitet, sterk økonomi, kultur, miljø, teknologi og utdanning.

HELSE - Forebygge sykdom, fremme helse og redusere helsevesenets kostnader om mulig.

UTDANNING OG FORSKNING som sikrer at vi i fremtiden også holder et godt nivå internasjonalt innenfor økonomiske rammer vi kan stå inne for. De unge er fremtiden.

KRIMINALITET om mulig forebygges ved hjelp av effektive metoder.

OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR skal prioriteres slik at de står godt nok rustet overfor utfordringer som nok vil komme i fremtiden.

TEKNOLOGI er viktig nå som alt i fremtiden baserer seg på teknologi. Det Politiske Parti anerkjenner blant annet det nye mediet Internett. Her er det ønskelig å ligge i forkant av utviklingen istedenfor likt med den eller endog et hestehode bak.

INNVANDRING skje på humanitært og økonomisk grunnlag og andre grunnlag som virker fornuftige til enhver tid og balanseres.

UHJELP - Norge bør yte bistand til vanskeligstilte land dersom dette skulle vise seg nødvendig, noe det av erfaring viser seg at det ofte er.

KULTUR er viktig for en nasjon for å ivareta sin identitet og selvfølelse hvis man ønsker det, og særlig viktig er dette i så fall på grunn av den langt fremskredne globaliseringen. Det er viktig å vite.

BENSINPRISER og andre priser som står i forhold til folks økonomiske tilstand og behov, samt miljøet. Alt i en balansegang i forhold til hverandre.

MILJØET må ivaretas til fordel for kommende generasjoner basert på økonomiske og etiske samt andre verdier som er aktuelle for problemstillingen. Her er det viktig å balansere de forskjellige behov mot hverandre og finne en forvaltning alle er tilfreds med.

ELDRE er i og for seg også mennesker og bør behandles deretter.

Det Politiske Parti innser at fremtiden er usikker og byr på mange utfordringer, og det tar vi på alvor.

for fremtiden
Det Politiske Parti

Gi din støtte her

Politikk
Partiprogram
Ideologisk manifest