[an error occurred while processing this directive] Det Politiske Parti

DPP - 1. Maitale

Kamerater. Godtfolk. Individer. Mennesker. Hjertelig velkommen til DPPs 1 maifeiring på arbeidernes dag.

Det Politiske Parti anno 2001 feirer altså i dag for første gang arbeidernes dag. For hva er vel mer naturlig enn at et parti som er dannet for og av folket skal feire denne merkedagen i mai? Ingenting, naturligvis.

Våre paroler er selvsagt ikke fyllt ut med et klart budskap da dette nettopp skal være opp til folket selv å gjøre. Og vi ser frem til et 1. maitog neste år med folkets egne paroler i denne marsjen opp Karl Johan etter at vi har hatt en avstemning over dette.

Men det er allikevel ingenting i veien med å vise frem et glødende engasjement, for det er jo nettopp engasjementet som skal stå sentralt for oss i dette partiet. Vi skal fremme folkets budskap inn på tinget og tale deres sak med kraftig og beveget røst. Og vi er jo også mindretallets parti. De få som aldri stemmer på den siden saken som flertallet alltid gjør, ja de skal også få sitt talerør gjennom oss. For dere vet jo nå at vår argumentasjon på stortinget skal speile hele folket. Så der en avstemning ender 60% mot 40 %, ja der skal vi kjempe 60% for og 40% prosent mot saken. Dette er den eneste rette og sanne form for demokrati. Nei til flertallsdiktatur. Ja til demokrati.

Furet værbitt over vannet, som det heter i sangen, og det skal være vårt motto her vi skal arbeide i folkets tjeneste. Og når flagget går til topps og intet øye er tørt er det viktig å huske våre gamle helter. Gamle storheter som gjorde sitt ytterste for å hente hjem heder og ære til fedrelandet. Roger Ruud, Erik Håker og Berit Mørdre Lammedal, de har alle det til felles at de kjempet for fedrelandet og vår ære.

Ja vi elsker dette landet, og nettopp derfor altså, og med de tusen hjem der hjemme som skal ivaretas av folket, for hvem er vel nærmest til det, om ikke folket selv. Elsker, elsker det å tenke. og slik står det skrevet og slik vil vi ha det og det samme gjelder de gode ordene om mor som sitter og venter der hjemme hentet fra en annen folkekjær vise. Og når sant skal sies så er den hvimalte benken i haven ennå hvit, om enn noe furet, men den kan benyttes til glede for mange, og slik ønsker vi det også videre nå solen atter står opp over fedrelandet og arbeidere i hus og hytter pakker snippsekken for å utføre sin daglige dont.

Spør ikke hva DPP kan gjøre for folket, spør hva folket kan gjøre for oss.

Vi snur ikke kappa etter vinden, men hvis folket gjør det, ja så følger vi naturligvis etter.

Pressemeldinger
1. mai tale
Presseklipp

DPP er et seriøst parti.
Hamar Dagblad 05.04.2001

17 partier stiller liste.
Tromsø 03.04.2001

Komikere vil styre landet.
BA 10.12.2000

Standupere vil på tinget.
BA 21.10.2000

Nettmøte BA
15.12.2000

Nettmøte Oslopuls
18.10.2000

Nettmøte Helt Privat
18.10.2000